Hvad koster en elrenovering? Nyt el?

Hvor meget koster en el-renovering? Hvad koster nyt el?

Hvis du har et hus, der er mere end 50 år gammelt og med et el-system, der aldrig er blevet udskiftet, er det tid til en el-renovering. Her giver vi et eksempel på, hvad det kan koste at udskifte el og få nyt el.

Nogle gange skal hele huset el-system udskiftes, hvad koster nyt el her?

Ledninger, stikkontakter, HPFI-relæ, elektrisk målekort og andre dele af dit elektriske system bliver ældre over tid og skal udskiftes. Det siges normalt, at når husets el er 50 år, så er det tid til en el-renovering. Det er vanskeligt at sige nøjagtigt, hvad en sådan renovering ville koste i dit tilfælde, men vi har her udviklet en artikel der kan bruges som grundlag for dig for at få et overblik over de omkostninger, der normalt er inkluderet.

I eksemplet nedenfor antager vi et 1,5-etagers ville på cirka 140 kvadratmeter. Huset er bygget i 1960’erne og har stikkontakter i alle rum samt stikkontakter til indendørs og udendørs belysning. Der er et eksisterende elektrisk panel i metalplade og et elektrisk målerkort. Vi har ikke tilføjet nogen ekstra stikkontakter eller andre ekstraudstyr såsom elektrisk gulvvarme. Prisoplysningerne om dette er separat i slutningen af artiklen.

Vi afholdt disse omkostninger til den ovennævnte el-renovering 

59 749 dk + moms

Subtotaler:

Arbejde: 41.600 dk
Materiale: 18.150 dk (hvoraf ca. 15 procent er ledninger, og resten er lamper, stikkontakter, afbrydere og lignende)
I alt: 59 750 dk

Elektriker;

Anslået arbejdstid: 64 timer
Pris per time: 650 kr

Jordforbundne ledninger: dk 2.695
Kraftværk med jordfejlafbryder og automatiske sikringer: 3.850 dk
Elektricitets-måling-instrument: 2.420 dk
Skifte design: 2.860 dk
Forsænkende almindelige stikkontakter: 2.310 dk
Andre elektriske materialer: dk 4.015

Samlede produkter: 18 150 dk udskiftning af ledninger

Det første trin betyder, at en elektriker kommer til dit hjem for at udskifte ledningerne. De lukker for strømmen, åbner alle vægstik og kontakter og erstatter de gamle ledninger med nye. I ældre huse er det almindeligt, at en stor del af ledningen er ujordet. Ujordet og jordet må ikke blandes i et rum. Derfor, når du udfører en elektrisk renovering, udskifter du normalt hele lednings systemet med et jordet. Dette koster omtrent lige så meget, som hvis du valgte ujordet og er derfor en smart investering i sikkerhed og modernitet.

Generelt udgør ledninger 15 procent af den samlede sum af materialet. I dette tilfælde vil det være ca. dk 2,695 inklusive moms. I arbejds omkostninger udgør arbejdet ca. dk.

Hvor meget koster en el-renovering, arbejde udført af elektriker?

Med tre elektrikere på plads tager arbejdet ca. 2 arbejdsdage, for en elektriker tager det en til to uge.

Når ledningerne er på plads, er det på tide at udskifte kontakter, jordforbundet væg og lampesokler og fikse det udendørs stikkontakt. Dette tager også cirka en arbejdsdag for tre elektrikere.

I denne beregning har vi inkluderet afbrydere i en specifik design, disse er lidt dyrere, men er ofte efterspurgt i ældre huse for at passe ind i design. På den anden side er de forsænkende stikkontakter i standarddesign, fordi de er lidt mere skjult, og derfor vælger mange mennesker bare at fokusere på afbryderne. Hvis du på den anden side ønsker at opgradere dem til el anden design, koster det også ca. 110 dk ekstra pr. Stikkontakt, stiger arbejdskraftomkostningerne åbenlyst ikke.

Hvis du vil nedjustere alt elektrisk materiale i dette eksempel til det billigste på markedet, sparer du cirka 4.500 dk.

I alt koster alle andre elektriske materialer, jordforbundne væg- og lampeudtag og kontakter i speciale design 9.185 dk i dette hus. Lønomkostningerne på dag 2 vil være ca. dk 15.600. 

På den tredje og sidste dag er det på tide at erstatte det gamle el tavle  med nye moderne varianter. Til dette kræves kun halvdelen af arbejdsstyrken. Til sidst skal anlægget også afsluttes og testes, så alt fungerer efter installationen.

I vores beregning har vi regnet med et moderne el-tavle og afbrydere samt et moderne el-målertavle.

Det samlede beløb på denne dag lander på 16.670 dk – derefter beløber materialet sig til dk 6.270, arbejdet med et el tavle og måler 9.100 d og 2 timer til test og dokumentation, der koster 1.300 dl.

Udvidelser, som mange ønsker

Vores eksempel inkluderer ikke elektrisk gulvvarme. En gennemsnitlig installation med materialer inkluderede koster ca. dk  550 per kvadratmeter, hvis det udføres i forbindelse med elektrisk renovering. Dette inkluderer dog ikke indledende arbejde med henholdsvis gulvoverflader, støbning og gulvbelægning.

Mange mennesker ønsker også at supplere med flere stikkontakter, fordi der i ældre huse er relativt få sammenlignet med hvor mange vi skal bruge i dag. Et ekstra stikkontakt med eksternt kabel koster derefter 470 dk hver inklusiv montering.

En installation af brandalarmer med trådløs kommunikation koster 1.200 dk, mens en enklere traditionel en koster 170 dk hver. Du kan også installere tyverialarmer med forbindelse til alarmcentret og mobiltelefonen for 8.700 dk.