Hvad menes med autoriseret elektriker?

Hvad menes med autoriseret elektriker? Læs om autorisation el, bliv klogere på hvad det indebærer at være autoriseret elektriker (København 2021)
Hvad er en autorisation og hvad indebærer det egentlig at være autoriseret?

Regler og lovgivning autoriseret elektriker (Og VVS)

Du har sikkert hørt udtrykket “autoriseret elektriker” eller “autorisation”, at være autoriseret elektriker betyder at en elinstallatør/installatør med den rette autorisation er ansat i et elselskab, til en pågældende elektrisk installation. 

Elektrikerfaget er et reguleret erhverv præcis som VVS er. “Reguleret” betyder, at faget er defineret i dansk lovgivning, at man opfylder lovkrav hvad der kræves for at få lov til at udføre erhvervet (arbejdet). At være autoriserede elektriker og VVS’ere kræver en autorisation fra Sikkerhedsstyrelsen. 

Der er flere forskellige former for autorisation, som er nødvendige for at udføre forskellige ting i en elektrisk installation. For at blive autoriseret elektriker kræves både uddannelse og praktisk erfaring.

Der er forskellige regler i forskellige lande om hvad der gælder, i både Danmark og i Sverige kræves autorisation på el arbejde, f.eks. det er hårdere krav på en VVS’er mht. til autorisation end hvad det er i Sverige, de ikke er lige så høje krav på at være autoriseret i Sverige som VVS’er, som det er i Danmark. Det kan være godt at vide når du f.eks. leder efter tilbud på autoriseret VVS arbejde på portaler som rormokare.se (i Sverige) eller andre steder. 

Autoriseret elektriker og VVS arbejde og priser 

Det koster selvfølgelig lidt mere at hyre et autoriseret selskab (et elektrikerfirma) en hvad de koster at f.eks. hyre en maler. Dette fordi at der er en del omkostninger mht. til autorisationen og de er kun kunder der betaler for dette i den sidste ende. Autorisationen findes for at forsikre sig om at der bliver udført sikre elinstallationer eller vand installationer, for an minimere risikoen for at gøre skade på bygninger og mennesker. 

Hvad menes med autoriseret elektriker? Læs om autorisation el, bliv klogere på hvad det indebærer at være autoriseret elektriker (København 2021)
Hvad menes med autoriseret elektriker? Læs om autorisation el, bliv klogere på hvad det indebærer at være autoriseret elektriker (København 2021)

Sådan er autorisation loven (år 2021)

Kilde: Tekniq.dk

I autorisationsloven (lovbekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019) defineres elarbejde sådan:

§ 2. Elektriske installationer for stærkstrøm samt installation af ikkestærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer, der anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner, og servicering af disse installationer og systemer må kun udføres af elinstallatørvirksomheder, der har opnået autorisation efter § 9, stk. 1, eller delautorisation efter § 10, stk. 1, til det pågældende arbejde, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 2. De autorisationskrævende arbejder regnes fra og med fast tilkobling til eller frakobling fra elforsyningsanlæg og omfatter faste ledningssystemer, tavler, målere, tilslutningssteder og andet fast installationsmateriel samt fast tilslutning og frakobling af elektriske maskiner og brugsgenstande.

Stk. 3. Virksomheder, der erhvervsmæssigt producerer eller servicerer styrings- og reguleringssystemer, der anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner, må uanset stk. 1 installere og servicere ikkestærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer.

Stk. 4. Virksomheder, der erhvervsmæssigt producerer eller servicerer elektriske maskiner og brugsgenstande, må uanset stk. 1 udføre fast tilslutning og frakobling af og service på elektriske maskiner og brugsgenstande.

Stk. 5. Tavlefabrikanter må uanset stk. 1 udføre fast tilslutning og frakobling af og service på installationstavler.
Stk. 6. Elektriske installationer på skibe bortset fra husbåde og i luftfartøjer, jernbanevogne og køretøjer bortset fra campingvogne og beboelsesvogne er ikke omfattet af loven.

Ikke autoriserede

Andre end autoriserede elinstallatørvirksomheder kan udføre autoriseret arbejde efter bestemmelser i Bekendtgørelse 560 af den 30. maj 2017, hvor følgende arbejde er undtaget:

§ 1. Følgende arbejder må udføres af enhver:

Udskiftning af afbrydere for højst 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20.
Udskiftning af stikkontakter for højst 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20, hvis installationen er beskyttet med HPFI- eller HFI-afbryder (RCD).
Opsætning og nedtagning af belysningsarmaturer på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20 samt i badeværelser.
Ændring og reparation af ikke-stærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer i private boliger, som anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner.

Relaterede atikler

Du er måske også interesseret i

Her finder du vores Elektrikere

Cookies & Vigtig Info

Autorisations krævande opgaver går midlertidigt gennem tredje part, læs her for mere info, samt information omkring cookies, persondatapolitik og handelsbetingelser.